Kindercoaching

Voor mij hangt leren samen met welzijn. Vandaar dat ik de term kindercoaching gebruik voor zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling. Een kind kan in mijn ogen pas leren als hij of zij goed in zijn vel zit en dus ruimte voelt om zich te ontwikkelen. 

Bij kindercoaching gericht op de cognitieve ontwikkeling zal ik samen met uw kind werken aan de vakken die hij/zij lastig vindt op school. Ik start altijd met een (telefonisch) intakegesprek. In dit gesprek zullen wij de leerbehoeften bespreken. Om u als ouder op de hoogte te houden van de sessies, zal uw kind een gepersonaliseerde map krijgen waar de behandelde stof in staat. Mijn voornaamste doel van de kindercoaching is dat uw kind zich competent gaat voelen en de baas wordt over zijn/haar eigen leerproces.

Het kan daarnaast soms voorkomen dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan; een vol hoofd, leren lukt wel/niet of op sociaal-emotioneel vlak is het lastiger voor uw kind. In deze gevallen kan het helpend zijn als er iemand is die uw kind begeleidt om weer in de goede flow te komen. SIEP! kan hier bij helpen! Vanuit oprechte interesse en een sterke relatie ga ik aan de slag met uw kind. Ik start altijd met een intakegesprek met de ouders om te achterhalen wat er precies speelt. Daarna zal ik samen met het kind, rekening houdend met de behoefte van de ouders, een plan opstellen waarin de doelen worden beschreven. Het kindplan zal ik met u delen als ouder en vervolgens zal ik samen met uw kind aan de slag gaan. Na 3 sessies zal er een (telefonisch) evaluatiegesprek plaatsvinden. En zullen we kijken hoe we verder gaan. Het aantal sessies is vooraf lastig te zeggen, gemiddeld kunt u denken aan ongeveer 6 à 10 sessies. 

Om de kindercoaching volledig op maat te kunnen geven, ben ik bereid contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht, mits dit gewenst is.

Kindercoaching bij jou op school

In mijn werk als leerkracht heb ik kinderen in de klas met verschillende zorgbehoeften. Ik heb ervaring met kinderen met hechtingsproblematiek, (hoog)begaafdheid, faalangst en leer- en gedragsproblemen.

Deze kinderen worden vaak begeleid door een externe partij. Ik zou graag mijn eigen expertise als leerkracht inzetten op verschillende scholen en individuele kinderen begeleiden met hun arrangement. Mocht er een specifieke vraag liggen waar ik bij kan helpen, dan kijk ik graag mee naar de mogelijkheden die ik vanuit mijn expertise kan bieden.